Personale / Tue Fleron Villebro

Tue Fleron Villebro

 • 43 år med 16 års erfaring som praktiserende dyrlæge.
   
 • Eneejer og stifter af Gribskov Dyreklinik.
 • Er opvokset på en kvæggård med malkekvæg lidt syd for Nyborg. Har altid haft dyr omkring sig hvilket afgjorde valget af uddannelse.
 • Har arbejdet i Nordsjælland i en lang periode med heste, hvilket har givet stor lyst og erfaring til at udføre alle typer undersøgelser, behandlinger og operationer på heste.
 • Stor interesse og erfaring med sundhedsrådgivning i malkekvægsbesætninger med både basismoduler samt tilvalgsmodel 1 og 2.
 • Udfører gerne akutbesøg til kvæg, får, geder og heste og laver kirurgi på disse.
 • Har stor interesse for teknik og computerbaserede løsninger, hvorfor systematisk indsamling af data i kvægbesætningerne og viderebehandling af disse er et stort interesseområde.
 • Har stor erfaring med pacificering af "vilde" dyr og vaccinering af dyr ved hjælp af luftgevær.

 

Fritiden bruges på mit nedlagte landbrug lige udenfor Græsted i Nordsjælland. Ejendommen har gennem de sidste 12 år gennemlevet store forandringer så stedet idag også rummer lokaler til Gribskov Dyreklinik med både lager, laboratorium, kontor og mødelokaler. Jeg bor sammen med mine tre børn, Selma fra 2005, Mads fra 2007 og Nora fra 2010. Huskattene Sorte og Mille samt den norske skovkat Lulu er også faste beboere i husstanden.

 

Udover alt det dyrlægefaglige interesserer jeg mig meget for politik, musik og sport

 

Jeg har deltaget i følgende kursusaktiviteter siden min kandidateksamen fra Den Kongelige & Veterinære Landbohøjskole som dyrlæge i 2001.

 

Efteruddannelse og kongresser

 

2012:

 • Studietur til Californien, USA. Tema: Nye redskaber til vurdering af fodring.
 • Danske Kvægfagdyrlægers Årsmøde, Middelfart. Tema: Fodring og stofskifte.
 • Vintermøde Dyrlæger & Ko, Hovborg. Tema: Evidence Based Veterinary Medicine
 

2011:

 

 • Dyrlæger & Ko Temamøde, Middelfart. Tema: Styring af huld i goldperioden. Opstart af nykælvere uden SARA. Sommervarmens betydning for koens vommiljø, og deraf følgende krav til fodring. Hvordan sikrer vi nok energi til den højtydende malkeko?
 • European Buiatrics Forum, Marseille, Frankrig. Europæisk kongres for kvægdyrlæger.
 • Workshop i SimHerd (Sundhedsøkonomi med udgangspunkt i den enkelte ko).
 • Danske Kvægfagdyrlægers Årsmøde, Vejle. Tema: Genteknologi.
 • Vintermøde Dyrlæger & Ko, Hovborg. Tema 1: Dyrlægens rolle i en verden i hastig forandring. Tema 2: Dialog og kommunikation skaber venner (og fjender...).

 

2010:

 • Robotkursus v/Danske Kvægfagdyrlægers Forening

 • Talent 2 kursus i Dyrlæger & Ko: Få tjek på ydelse og yversundhed.

2009:

 • Danske Kvægfagdyrlægers Årsmøde, Kolding. Tema: Dyreadfærd, -velfærd og smerter.

2008:

 • Equine Colic and Endotoxemia, Early embryonic loss in the mare, BI Forårssymposium, København.

2007:

 • Årsmøde, Sektion for hest. Helsingør

 • BEVA kongres, Edinburgh, Scotland.

 • Mavetarmlidelser hos hest II, DDD-kursus.

2006:

 •  Analgesier i halthedsdiagnostikken på hest, DDD-kursus.

 • Årsmøde, Sektion for hest. Ebeltoft

 • Køb af praksis, DDD-kursus.

 • Ledlidelser hos hest – symposium, Sektion for hest, København.

 • Dermatologi på hest, DDD-kursus.

2005:

 • Ultrasonografisk undersøgelse af hopper, systematik, diagnosticering og terapi, DDD-kursus.

2004:

 • Fra Brandslukning til Veterinær Produktionsrådgivning Modul I.

2003:

 • Ortopædi, handel og forsikring – Modul IV, DDD-kursus.

 • Ortopædi, handel og forsikring – Modul II, DDD-kursus.

2002:

 • Praktikophold ved Helsingborg Djürsjükhus.

 

 

Gribskov Dyreklinik | CVR: 33130104 | Faksemosevej 15, 3230 Græsted - Danmark | Tlf.: 29256623 | mail@gribskovdyreklinik.dk