GØDNINGSPRØVER / ORMEKUR TIL HEST

​Alle heste har parasitter, og så længe der ikke kommer for mange, skader de ikke hesten. En ormekur til hest er dog vigtig for at forebygge parasit relaterede problemer som f.eks. kolik, diarré og afmagring.

Visse parasitangreb kan give varige skader, og det er derfor bedre at forebygge end at behandle problemerne. Overdreven brug af ormekur til hest kan dog føre til resistens hos parasitterne.

ANBEFALING TIL HESTENS GØDNINGSUNDERSØGELSER

Gribskov Dyreklinik anbefaler at alle heste får lavet en gødningsprøve hvert forår (15. marts – 15. maj) og efterår (15. august – 15. oktober). Hvis hesten er højudskiller af æg, kan der med fordel laves en ekstra gødningsundersøgelse om sommeren. Som minimum bør der laves en gødningsundersøgelse i marts-maj for at se, om det er nødvendigt med en ormekur inden græsningssæsonen.

PROCEDURE VED GØDNINGSUNDERSØGELSER

Gødningsprøven bør være frisk og uden jord- eller halmtilblandning. Al luft presses ud af posen, opbevares køligt og indleveres til undersøgelse på klinikken inden for et døgn, gerne mandag til torsdag. Hvis mange heste skal undersøges samtidig, skal klinikken gerne underrettes på forhånd, så der kan sættes tid af til at undersøge prøverne, mens de er friske.

UNDERSØGELSE OG BEHANDLING

Der undersøges kun for bændel- og blodorm ved indikation. Dette kræver en særskilt undersøgelse (hhv. bændelormeundersøgelse og larvedyrkning). Heste med/eller over 200 strongylideæg pr. gram gødning behandles og infektion med spolorm og bændelorm behandles ved fund af æg. Massivt inficerede heste med over 1000 æg pr. gram gødning behandles og bør kontrolleres med en ny gødningsprøve 14 dage efter tildeling af ormekur.

ORMEKUR TIL HEST – ANBEFALING TIL FØL OG NYE HESTE

Føl bør få en ormekur til hest 4 g

ange indenfor det første leveår. De behandles første gang, når de er 2-3 mdr. gamle. Når de er ca. 6 mdr. gamle behandles de igen og her anbefales det at få lavet gødningsprøve. 3. behandling er når føllet er ca. 9 måneder gammelt og den sidste behandling er ved ca 12 måneders alderen, hvor gødningsprøve igen anbefales. Nye heste i besætningen bør isoleres indtil deres ormestatus er kendt.

Nedsæt smittepresset

Du kan nedsætte smittepresset ved at:

  • Skifte fold midt i juli
  • Forbedre foldhygiejnen ved at fjerne gødning
  • Omlægning af folden hvert 2.-3. år
  • Hestene græsser sammen med drøvtyggere.

Udlevering af ormekur til hest Det er lovmæssigt påkrævet, at vi har været i besætningen indenfor de seneste 4 måneder for at vi kan udlevere ormekur til hest.

GRIBSKOV DYREKLINIK

Faksemosevej 15 DK – 3230 Græsted

Telefon: 29256623

​Mail:  mail@gribskovdyreklinik.dk

CVR: 33130104                                                    

Telefontid:

Alle hverdage:

8.00 – 9.00

Planlagte besøg: 

Man – Tors:

9.00 – 17.00

Fre:

9.00 – 16.00