SUNDHEDSRÅDGIVNING KVÆG

​Gribskov Dyreklinik har stor erfaring med sundhedsrådgivning i kvægbesætninger af alle slags og tilbyder derfor hele paletten af rådgivning som herunder er beskrevet i detaljer.

​Obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Den obligatoriske sundhedsrådgivningsaftale for kvægbesætninger er justeret pr. 1. januar 2019. Ordningen med forskellige rådgivningskategorier for kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftale bliver afskaffet. I stedet bliver alle kvægbesætninger med sundhedrådgivningsaftale omfattet af de vilkår der gælder for almindelig rådgivning.

Hvem skal have obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler ?

Den obligatoriske ordning indebærer, at alle større kvægbesætninger skal lave sundhedsrådgivningsaftaler (SRA) med besætningsdyrlægen. Det vil sige besætninger, hvor antallet af kvæg er lig med eller større end 100 voksenkvæg eller 200 ungkvæg.

Andre besætninger kan frivilligt tilmelde sig ordningen med samme rettigheder og pligter.

Der er overordnet set fire forskellige modeller for rådgivningsaftaler, som landmanden kan vælge imellem.

Større besætninger med kvæg skal som minimum indgå aftale om basismodulet, enten tværfaglig eller staldskole. Derudover kan man vælge tilvalgsmodul 1 eller tilvalgsmodul 2. Landmanden skal altså vælge, hvilken model der passer bedst til besætningen.

Fire forskellige aftaletyper:

Basisaftale – tværfaglig:

​Den besætningsansvarlige får ikke øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA. Basisaftaler er primært indført for at tilgodese behovet for rådgivning om dyrevelfærd og smittebeskyttelse. Denne aftale kan indgås af alle besætninger uanset rådgivningskategori.

Basisaftale – staldskole:

​Den besætningsansvarlige får ikke øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA. Basisaftaler er primært indført for at tilgodese behovet for rådgivning om dyrevelfærd og smittebeskyttelse. Denne aftale kan som udgangspunkt kun indgås af besætninger, som er placeret i Almindelig rådgivning.

Tilvalgsmodul – modul 1:

Den besætningsansvarlige får øgede beføjelser med hensyn til behandling af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, og for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose, samt adgang til efterbehandling af voksent kvæg.

​Tilvalgsmodul – modul 2:

Den besætningsansvarlige får øgede beføjelser med hensyn til behandling af kvæg, for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose.

​Hvad omfatter en Sundhedsrådgivningsaftale ?

Sundhedsrådgivningen fra dyrlægen skal baseres på dyrlægens og landmandens observationer, relevante produktionsdata og øvrige relevante data og optegnelser. Rådgivningen omfatter følgende områder:

  • Sundhed og produktion – fx medicinforbrug, slagtefund og årsager til høj dødelighed m.m.
  • Antibiotikaresistens og zoonoser – fx instruktion i medicinanvendelse, bl.a. i relation til nationale handlingsplaner på zoonoseområdet.
  • Besætningsdiagnoser, behandlingsvejledninger m.m.
  • Dyrevelfærd, herunder dyrenes adfærdsmæssige behov – fx i forhold til fodring, klima, staldforhold og produktion.
  • Smittebeskyttelse – mindst én gang årligt skal dyrlægen rådgive om smittebeskyttelse.

Minimumsantallet af lige besætningsbesøg for de fire modeller

Minimumantallet af årlige rådgivningsbesøg (RB) og statusbesøg(SB) for de fire modeller:

​Almindelig rådgivning

​Besøgstype:

RB

​Basisaftale

​Tværgående:

2

​Staldskole:

1

Tilvalgsmodul 1:

Generelt:

9

Ingen køer:

4

Tilvalgsmodul 2:

120

50-250 køer:

12

>250 køer:

12

Ikke mælkeleverende:

12

statusbesøg

​Besøgstype:

SB

​Basisaftale

​Tværgående:

​-

​Staldskole:

-

Tilvalgsmodul 1:

Generelt:

-

Ingen køer:

-

Tilvalgsmodul 2:

120

50-250 køer:

6

>250 køer:

14

Ikke mælkeleverende:

0

GRIBSKOV DYREKLINIK

Faksemosevej 15 DK – 3230 Græsted

Telefon: 29256623

​Mail:  mail@gribskovdyreklinik.dk

CVR: 33130104                                                    

Telefontid:

Alle hverdage:

8.00 – 9.00

Planlagte besøg: 

Man – Tors:

9.00 – 17.00

Fre:

9.00 – 16.00